Препоръки и съвети на Световната Здравна Организация при коронавирус

Мийте ръцете си често. Гумените ръкавици не Ви предпазват на 100%.

Редовно и старателно почиствайте ръцете си с препарати на алкохолна основа или ги измивайте със сапун и вода. Това убива вирусите, които може да са върху ръцете ни.

Гумените ръкавици не ни защитават от коронавируса! По тях той може да се запази и да ни зарази, ако докоснем лицето си, най-често очи, нос и уста.

Затова най-сигурната защита са чистите ръце. По възможност не докосваме очи, нос и уста, ако не сме си измили ръцете!

Не се докосваме физически при приветствия. Без прегръдки. Може обаче да махаме с ръце, да кимаме и да правим безопасни жестове.

Мийте ръцете си винаги в следните случаи:
– след кихане и кашляне
– при грижа за болни
– до, по време и след приготвянето на храната
— преди употребата на храната
– след посещаване на тоалета
– когато ръцете ви са явно замърсени
– след контакт с животни или продуктите от тяхната жизнена дейност.

Поддържайте социално дистанциране.
Поддържайте поне 1 метър (3 фута) разстояние между себе си и всеки, който кашля или киха.

Защо? Когато някой кашля или киха, пръска малки капчици течност от носа или устата си, които могат да съдържат вирус. Ако сте твърде близки, можете да дишате капчиците, включително вируса COVID-19, ако човекът, който кашля, има заболяването.

Практикувайте дихателна хигиена
Уверете се, че вие и хората около вас спазвате добра дихателна хигиена. Това означава да покриете устата и носа си с огънат лакът или тъкан, когато кашляте или кихате. След това изхвърлете използваната тъкан незабавно. Измийте или дезинфекцирайте ръцете си веднага !
Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете медицинска помощ рано.
Останете вкъщи, ако не се чувствате добре. Това е необходимо дори ако имате само хрема и/или главоболие. Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете лекарска помощ и се обадете предварително. Следвайте указанията на местния здравен орган.

Защо? Националните и местните власти ще разполагат с най-актуалната информация за ситуацията във вашия район. Обаждането предварително, ще позволи на вашия доставчик на здравни услуги бързо да ви насочи към подходящото здравно заведение. Това също ще ви защити и ще ви помогне да предотвратите разпространението на вируси и други инфекции.

Бъдете информирани за най-новите изследвания за COVID-19. Следвайте съветите на личен лекар, вашия национален и местен орган по обществено здраве или работодателя ви за това как да защитите себе си и другите от COVID-19.

Защо? Националните и местните власти ще разполагат с най-актуалната информация.

Правила за безопасност при храните
Използвайте различни дъски и ножове за сурово и топлиннообработено месо. Мийте ръцете си винаги в промеждутъка между работата със сурово месо и готова храна.
Най-безопасно е местните продукти да бъдат обработени термически. Винаги мийте ръцете си, ако пипате сурово месо.
Ако работите на пазар под открито небе
Носете предпазни работни престилки, ръкавици и маски, ако работите с животни или с продукти от животински произход. Снимате работните си престилки и обувки след работа и ги оставяйте на работното си място. Перете всеки ден работната си престилки. Не допускайте членове на семейството да се докосват до работните ви престилки и обувки.
За повече информация: на сайта на Световната Здравна Организация: https://www.who.int/

Въпросите на Ежко

въпроси за коронавирусаВъзникват няколко въпроса:

Може би в хранителните магазини на един щанд не бива да се продава сурово месо и обработени продукти? Така практикуват в някои магазини. Защото как работниците ще свалят гумените си ръкавици, с които подават на клиентите сурово месо и веднага след това колбаси или салати от варен боб, или пък сладки?

Може би се налага особено внимание към работата на ветеринарите в заразените райони?

Може би вирусът остава по парите?

Може би се налага особено внимание към бездомните кучета точно сега, защото няма кой да ги храни или могат да се заразят?

Специалистите имат думата…