СЕМЕЙСТВО- ЧАСТ 1- СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ

Семейното планиране не е модерно течение или пък нещо, което разваля спонтанността на живота, а възможност за осъзнат избор- колко деца искам да имам и кога. Аз няма да навлизам в теоретични подробности относно семейното планиране, начини на контрацепция и други- това е леснодостъпна информация за желаещия да научи.

семейно планиране
Ще правим ли семейство?

Осъзнатостта обаче е важна, тя е тясно свързана с възможност да си с една крачка въведен в абсолютно непознатото; за онова уникално и интимно преживяване, за което няма как да бъдеш напълно подготвен, поради наличието на толкова много неизвестни в уравнението на живота; за онова най-голямото нещо в живота на човек – да износиш и родиш дете, а после да го отгледаш и възпиташ „ в най-благоприятния личен, социален, икономически и материален момент и за двамата родители „ !

Изхождайки от моите приорите, аз съобразих моето семейно планиране със следните основни въпроси. Надявам се да ви бъдат полезни.

Готови ли сме за бебче?

1. Познавам ли достатъчно добре човекa до мен в различните ситуации ?
Мога ли да живея съвместно с този човек?

С едно изречение: „Обичам този човек и той ме уважава и обича, но мога ли наистина да разчитам на него за отглеждането на дете, което искаме и двамата?”

2. Моят здравен статус– общо здраве, дали са контролирани хронични заболявания , ако има такива; гинекологични проблеми, дентални проблеми? Фамилна обремененост, вредни въздействие и прочие.

Задавам си този въпрос ретроспективно- самата аз бях улисана в работа и предварително не изясних целостно здравния си статус. Единствено бях предприела дългосрочно ортодонстко лечение и държах денталният си статус под контрол. Отдавам този пропуск на това, че човек възприема младостта като равна на здраве, надценявайки важността на профилактиката.Отностно повишаване шанса за забременяване започнах прием на фолиева киселина.

здравословен начин на животЗдравният статус на половинката ми? А на родителите ни и нашите прародители ? За мен не по-малко важно е също и здравословното състояние на родителите и прародителите в двустранен аспект : Към момента има ли някой нужда от обгрижване и мога ли да разчитам на някой за помощ при отглеждането на бебе/дете в близкото бъдеще?

3. Спазваме ли принципите на здравословния начин на живот?

4. Имаме ли сигурен доход ? Дали аз или половинката ми имаме работа или някакъв доход ? На каква сума се осигурявам?

5. Имаме ли (някакви) спестявания при извънредни ситуации?

6. Имаме ли покрив над главата си  и безопасен ли е домът ми: изисква ли ремонт жилищната сграда или апартамента, има ли мухъл, има ли достатъчно пространство и др.?

В моя случай имаме проблем с изолацията на тавана на жилищната сграда и поради риск от теч, всеки голям ремонт става потенциално безсмислено прахосване на пари, с които не разполагаме в изобилие. Голямо предизвикателство e, когато жилищната сграда е старо строителство, имаш малко и сприхави съседи, с които не можете да съберете достатъчно средства да се погрижите за общите части.

Автор на статията: Милена Стоянова